PlankePohorc

Pohorc - stari macesen z močno sivo patino


* Zasloni barve različno prikazujejo in niso povsem primerljive z originalom.