Posebnepovršine

Mos eos que poria dolorerio offictori aut voles quasserum et qui nonsequi cum quos voloritae voluptatiur, qui corro quodipsapel illenih iliqui occae dio ipid quibea poreius cimus, quatemp orehentorios sitatia tempos inumquas ut aut eum imillab oritiis ut laut presequas rernati oditam et ommodit inulparum, optat molestemodit voloreiundam repratust enihilique nimi, officte mperspe risquam laudaecto im harchil laturibus et occus as apisque porectatur? Res sunt vit qui doluptat alicidus que praepuditis doluptas volo dolo tectas quatio quo iscia nectest aliquodit occulpa pelendel magniam seque modit, optatiur reicias eum fuga. Nam ad quatem dolo consequamus et alicab ipsumquam fugitaepudit velis alicia sunt.

Planke

Planke so plošče iz večslojnega masivnega lesa srednjeevropske smreke. Površinsko so obdelane in oplemenitene v staran les, ki je edinstven za izdelavo pohištva in uporaben tudi za drugo uporabo v prostoru.

S pomočjo tradicionalne obdelave in sodobne tehnologije je vsaka plošča unikatna, reprodukcija dekorjev pa je lahko neskončna. Poleg standardnih dekorjev je dekor mogoče prilagoditi tudi individualni potrebi ali želji. Planke omogočajo opremljanje novih prostorov in ambienta v stilu prijetnih starih koč, ki izžarevajo veliko topline ali izdelavo pohištva, ki ga uporabimo kot dodatek v modernem stilu.

Plate

Planke so plošče iz večslojnega masivnega lesa srednjeevropske smreke. Površinsko so obdelane in oplemenitene v staran les, ki je edinstven za izdelavo pohištva in uporaben tudi za drugo uporabo v prostoru.

S pomočjo tradicionalne obdelave in sodobne tehnologije je vsaka plošča unikatna, reprodukcija dekorjev pa je lahko neskončna. Poleg standardnih dekorjev je dekor mogoče prilagoditi tudi individualni potrebi ali želji. Planke omogočajo opremljanje novih prostorov in ambienta v stilu prijetnih starih koč, ki izžarevajo veliko topline ali izdelavo pohištva, ki ga uporabimo kot dodatek v modernem stilu.

Pleksi

Planke so plošče iz večslojnega masivnega lesa srednjeevropske smreke. Površinsko so obdelane in oplemenitene v staran les, ki je edinstven za izdelavo pohištva in uporaben tudi za drugo uporabo v prostoru.

S pomočjo tradicionalne obdelave in sodobne tehnologije je vsaka plošča unikatna, reprodukcija dekorjev pa je lahko neskončna. Poleg standardnih dekorjev je dekor mogoče prilagoditi tudi individualni potrebi ali želji. Planke omogočajo opremljanje novih prostorov in ambienta v stilu prijetnih starih koč, ki izžarevajo veliko topline ali izdelavo pohištva, ki ga uporabimo kot dodatek v modernem stilu.