Grafičnooblikovanje

Logotipi in znaki

Logotip ali znak je razpoznavni znak podjetja, društva, organizacije, skupine, izdelka … Je osnovni element celostne grafične podobe. S primerno oblikovanim logotipom oziroma znakom se povečata vaša prepoznavnost in ugled. Ko izdelujemo logotip, prisluhnemo vašim željam ter vključimo naše ideje, znanje in kreativnost, saj lahko le tako izdelamo primeren logotip.
Njegov glavni namen je prepoznavnost na trgu in to, da vas razlikuje od vaše konkurence.

Celostna grafična podoba (cgp)

Podjetja, ustanove, društva ali promocijske akcije brez enotne, usklajene in vnaprej določene podobe si ob številnih vizualnih sporočilih težko zapomnimo.
Zaradi tega si vsi, ki hočejo biti v javnosti in na tržišču prepoznavni, dajo izdelati celostno grafično podobo.
Oblikujemo jo na podlagi vaših želja ter naših idej in znanja. Le tako lahko cgp učinkovito služi svojemu namenu.

Publikacije

Tudi videz in podoba vaše predstavitvene publikacije naredi na potencialno stranko ali bralca vtis o vaši ponudbi in sta zelo pomembna za nadaljnje sodelovanje ali branje.

Vizualna sporočila

Dobro oblikovano vizualno sporočilo na jasen in razumljiv našin podaja informacijo, ki jo želite izpostaviti in vam tako daje estetsko in konkurenčno prednost.